مقالات ترک شیشه

شیشه یک مواد روان گردان است که امروزه جزو مواد مخدر پر استفاده به حساب می آید، این ماده بسیار خطرناک است و فرد مصرف کنند ممکن است تا 72 ساعت بعد از مصرف این نوع مواد نخوابد به دلیل...

صفحه1 از2