بیماری های سیگار الکترونیکی چیست؟

آیا می دانید بیماری های سیگار الکترونیکی چیست ؟ به گفته محققان، اعتیاد به سیگار های الکترونیکی موجب بیماری ریه در افراد می شود زیرا مواد شیمیایی طعم‌دهنده‌ دارند. تیمی از دانشکده سلامت جمعی هاروارد، با آزمایش کردن 51 نوع سیگار الکترونیکی دریافت که بیشتر از 75 درصد آن‌ها حاوی دی‌استیل هستند.

بیماری های سیگار الکترونیکی

این ماده شیمیایی با یک بیماری شدید ریوی ارتباط دارد. این بیماری «ریه پاپ‌کرنی» نام دارد و برای اولین بار در کارگرانی که در کارخانه تولید پاپ‌ کورن، طعم‌دهنده کره را استنشاق می کرد، تشخیص داده شد.بنا به گفته محققان، دو ماده شیمیایی طعم‌دهنده دیگر هم می تواند برای ریه خطرساز باشند که در سیگارهای الکترونیکی پیدا شده است. یکی از این مواد به نام استوئین و دیگری به نام پنتاندیون در تعداد زیادی از آنها پیدا گردید.

بیماری های سیگار الکترونیکی چیست؟

بنابراین ترک اعتیاد سیگار می تواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند.

سیگار الکترونیکی عامل بیماری ریه

این تحقیق، به صورت آنلاین در ژورنال چشم‌اندازهای محیطی سلامت در روز 8 دسامبر منتشر شد.آلن در یک نشست خبری در دانشگاه هاروارد گفت: « حدود یک دهه پیش با بیماری ریه پاپ‌کورنی خطر استنشاق موادشیمیایی طعم‌دار شناخته شد اما هنوز دی‌استیل و دیگر مواد شیمیایی مربوط به طعم‌دهنده ها در بسیاری از آن ها به کار می‌روند که ما در این مطالعه متوجه شدیم، سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار هم جزو این دسته هستند.»

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.