تاثیر محیط بر ترک اعتیاد

وقتی کسی مصرف مواد مخدر را قطع می کند یا به اصطلاح ترک اعتیاد می کند، مرحله بعدی برای او، پاک ماندن است.
افسردگی بعد از ترک اعتیاد یکی از عواملی است که باعث می شود کسی که ترک کرده مجددا به مصرف مواد مخدر بازگردد. ولی اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع که عواملی بر ترک اعتیاد موثرند نگاه کنیم. در مرحله ی اول به دو دسته بندی می رسیم:

عوامل درونی

عوامل بیرونی (محیطی)

اثرات عوامل محیطی بر ترک اعتیاد

تاثیر محیط بر ترک اعتیاد بسیار بر ماندگاری ترک اعتیاد موثر است. این عوامل عبارتند از تاثیر خانواده بر ترک اعتیاد، تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر ترک اعتیاد مرکز بستری ترک اعتیاد نگین اصفهان در این مقاله به صورت تخصصی در این مورد صحبت میکند.

امروز در ادامه این مطلب می خواهیم مرکز بسری ترک اعتیاد نگین در مورد تاثیر محیط بر ترک اعتیاد صحبت کنیم. ولی اگر می خواهید که در مورد عوامل درونی هم بیشتر اطلاعات کسب کنید می توانید مطالب زیر را مطالعه کنید تا هم از درون و هم از بیرون با مسئله ترک اعتیاد آشنا شوید.

برای ترک اعتیاد تریاک چه بخوریم

بی خوابی بعد از ترک اعتیاد

عوامل بیرونی یا محیطی به 4 دسته تقسیم می شوند:

  • عوامل خانوادگی در ترک اعتیاد
  • مسائل و شرایط اجتماعی در ترک اعتیاد
  • تاثیر عوامل اقتصادی در ترک اعتیاد
  • عوامل سیاسی در ترک اعتیاد

تاثیر عوامل خانوادگی در ترک اعتیاد

محیط خانواده یکی از موثرترین موارد در اعتیاد و ترک اعتیاد است، چرا که هر فرد خواه ناخواه زمان زیادی را با خانواده می گذراند و خود به خود از این جمع بیشترین تاثیر را می گیرد. نبودن نظارت های لازم و ضروری از جهات رفتاری، كمبودهای عاطفی فرزندان، وجود رابطه های بیمارگونه بین پدر و مادر و فرزندان، اعتیاد پدر و یا مادر، عدم توجه مادر و پدر به چگونگی تربیت فرزندان و بسیاری از موارد دیگر می تواند تاثیرات منفی و حتی مخرب روی فرد بگذارد. برای همین یکی از مراحل درمان و ترک اعتیاد مختص روان درمانی فرد مورد نظر و اگر خانواده ی آن شخص نیز از نظر روانی مشکل داشتند برای خانواده ی او نیز این جلسات برگزار می شود. از آنجایی که مشکل روانی در خانواده توسط همه افراد بوجود آمده است، این مشکل زمانی به طور کامل حل می شود که همه افراد برای درمان، همکاری داشته باشند و در راه بهتر شدن قدم بردارند. در صورتی که این افراد همکاری لازم را برای بهبود آن فرد نکنند، اوضاع بدتر و بدتر می شود.

 

تاثیر مسائل و شرایط اجتماعی در ترک اعتیاد

همسایه ها، بچه های محله، افراد فامیل، دوستان و... در روند بزرگ شدن فرد تاثیر دارند. به عنوان مثال در بعضی از محله ها مواد مخدر به راحتی در دسترس است و یا در کل می توان گفت یک محل خوب یا حتی نرمال هم نیست. خانواده ها باید در چنین محله هایی بیش از حد معمول حواسشان را فرزندان خود جمع کنند و از آنها مراقبت کنند. چون در این محله های افرادی که آنها را به نام دوست ناباب می شناسیم بسیارند و ممکن است همین افراد بقیه را به کام اعتیاد بکشند.
همچنین در زمانی که فردی در این محل ها اعتیاد را ترک کرده اند ممکن است دوباره دوستان قدیمی خود که مربوط به دورا اعتیاد بوده اند را ببیند و یا افرادی که مواد مخدر می فروشند او را تحریک به مصرف دوباره مواد مخدر کند.

 

تاثیر عوامل اقتصادی در ترک اعتیاد

شاید فقر باعث اعتیاد نشود، ولی مطمئنا اعتیاد شما را به سمت فقر میبرد و زندگی شما و خانواده شما را ویران می کند. برای همین همه افرادی که اعتیاد دارند عذاب وجدان پیدا میکنند و اقدام به ترک کردن می کنند. همچنین ممکن است فرد معتاد در شرایط اقتصادی بد در حالی که پول برای تهیه مواد ندارد، روی به خلاف بیاورد. به همین دلیل است که می بینیم جرائم مختلف در افراد معتاد بیشتر است، که این مورد امنیت اجتماع را در خطر قرار می دهد.

 

تاثیر عوامل سیاسی در ترک اعتیاد

از آنجایی که اعتیاد باعث بازماندن انسان ها از چرخه زندگی و رشد آنها در زمینه های علم، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... می شود؛ از آن به عنوان یکی از سیاست گذاری های استعماری استفاده می کنند که مردم یک کشور را از پیشرفت باز دارند. این سیاست گذاری ها توسط گروه های قاچاقچی در سطح جهان اجرا می شود. استفاده از مواد مخدر مردم باعث می شود که مردم یک کشور با دست خود ریشه ی خود را بسوزانند و کم کم همه ی انگیزه ها، امید ها ، و آروزها به نابودی کشیده شوند.

اعتیاد از آنجایی که بیش از همه قشر جوان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد آینده را برای جوانان و در کل یک جامعه سیاه و تاریک می کند. ترک اعتیاد می تواند اولین قدم به سوی آینده ای بهتر و روشن تر باشد.
مرکز تخصصی ترک اعتیاد نگین خوشحال است که توانسته در این مسیر به شما مردم عزیز خدمت کند. پس فقط با یک تماس زندگی خود را از تباه شدن و به سمت نابودی رفتن نجات دهید. 09034827420

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.