پوشش افتتاح مرکز بستری ترک اعتیاد نگین توسط رسانه ها

مفتخریم که امروز به مرتبه ای رسیدیم که حسن نیت و درستی کار خود را امروز به تمامی کشور ثابت کرده ایم، امید پواریم که با همراهی شما و کمک پروردگار متعال روز به روز در جهت پیشبرد جامعه به سوی سلامتی و ریشه کن کردن اعتیاد قدمی مثبت برداریم.

مرکز بستری ترک اعتیاد نگین  با ارائه خدمات تایید شده و تخصصی در خدمت شما عزیزان است.

خبر گزاری مهر

 بستری ترک اعتیاد نگین

 

خبر آنلاین

 

 بستری ترک اعتیاد نگین

آی برتر

 

بستری ترک اعتیاد نگین

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.