ادراه مبارزه با مواد مخدر

ستاد مبارزه با مواد مخدر در اصفهان در خیابان چهارباغ بالا، روبروی شرکت برق منطقه‌ای، بن‌بست پاسارگاد قرار دارد. شماره تلفن‌های تماس با ستاد مبارزه با مواد مخدر در اصفهان عبارتند از ۰۳۱۱-۶۶۶۲۵۹۰ و ۰۳۱۱-۶۶۶۲۱۳۹1.

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.