افسردگی اطرافیان فرد معتاد

اگر در مسیر از محل کار تا خانه کمی به اطرافتان با دقت نگاه کنید و رفتار انسان ها را زیر نظر بگیرید، به راحتی این آمار که از هر 4 ایرانی یک نفر درگیر اختلالات روانی ضعیف تا شدید است را می توانید باور کنید، از طرفی افراد بین 15 تا 65 سال اختلالات روانی 24 درصد می باشد و تازه این آمار بدون در نظر گرفتن اختلالات شخصیتی می باشد.

همانطور که در مطلب تاثیرات اعتیاد بر خانواده توضیح داده ایم، اعتیاد به مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی و روحی فرد معتاد را از بین می برد، بلکه از طرفی باعث می شود که اطرافیان آن فرد از نظر روحی دچار مشکلات زیادی شوند.

افسردگی در اطرافیان فرد معتاد

آمارهایی که در سطح کشور در این مورد گرفته شده نشان می دهد 89 درصد اطرافیان فرد معتاد دچار افسردگی هستند، یا به صورت دقیق تر بگوییم در آژمایش انجارم شده از بین 75 نفر از کسانی که در اطراف خود یک فرد معتاد را داشته اند، 67 نفر به افسردگی مبتلا هستند.

افسردگی اطرافیان فرد معتاد چه تاثیری بر جامعه دارد.

غم و اندوه و افسردگی در اکثر افراد یک عامل بازدارنده است که خود به خود این افراد را نسبت به آینده بد بین کرده و باعث می شود که فرد افسرده در برابر خود هیچ افق روشنی نبیند، حال با تصور این که 25 درصد جامعه ما دچار افسردگی هستند این یعنی ذهن یک چهارم جامعه ما درگیر موارد مختلف است که یکی از این موارد ابتلاء اطرافیان او به بیماری اعتیاد است.

چطور یک فرد در اثر اعتیاد یکی از اطرافیانش افسرده می شود؟

زمانی که در یک خانواده، فرزند خانواده یا همسر مدتی طولانی شوهر یا پدر خود را انسان خوب و معمولی و نرمالی می دیده است ولی ناگهان آن فرد به سمت اعتیاد می رود، از زمانی که تاثیرات روحی، روانی و جسمی در آن فرد دیده می شود، بقیه افراد خانواده در آن شخص تغییرات زیادی را می بینند و همین موضوع باعث می شود فردی که تا دیروز به عنوان یک انسان درست و قوی می شناختند، خراب شده باشد و به یک فرد ضعیف درمانده تبدیل شده باشد. از طرفی فرد معتاد نمی تواند آنطور که باید مهر و محبتی که اطرافیانش از او انتظار دارند را به آنها برساند، چرا که برای فرد معتاد فقط یک چیز اهمیت دارد: "تهیه و مصرف مواد" برای آگاهی بیشتر در این مورد می توانید مطلب زیر را مطالعه کنید.

منظور از اعتیاد روحی و روانی به مواد مخدر چیست؟

افسردگی بر اثر اعتیاد،در آینده فرزندان یک خانواده چه تاثیری می گذارد؟

از آنجایی که افسردگی یک درد روحی و روانی است و نمی توان آنرا به کسی عنوان کرد به عبارتی از درون روح آدم را می خورد، درمان آن از بیماری ها جسمی پیچیده تر و زمان بر تر است. به طوری که گفته می شود که 50 درصد مشکلات روانی هیچ وقت حل نمی شوند و همیشه با فرد باقی می مانند.
زمانی که افسردگی بر روی زندگی فرزندان یک خانواده سایه می اندازد، هر کدام از این افراد به صورت ناخود آگاه دست به کار هایی می زنند که درد خود را تسکین دهند. و به همین دلیل می بینیم که اکثر افرادی که در خانواده هایی که در آنها سابقه اعتیاد وجود داشته است درست به کارهای ناهنجارانه مثل مصرف مواد مخدر می زنند و از خود رفتار های پرخطر می زنند.
از سوی دیگر با توجه به اصل طرحواره درمانی، سایه ی این اعتیاد در یکی از نزدیکان اگر در زمان بین 1 تا 7 سالگی باشد باعث بروز مشکلات روانی جبران ناپذیری در افراد می شود.

مرکز بستری ترک اعتیاد نگین خوشحال است که توانسته با تیم حرفه و کامل خود در زمینه مشاوره خانواده افراد معتاد نیز قدم های محکم و موثری بردارد و خانواده فرد معتاد را از آسیب های کوچک و بزرگ روانی تا حد زیادی حفظ کند و با راهنمایی های درست و اصولی مسیر پیش روی اطرافیان فرد معتاد را روشن کند. ما اینجاییم تا حرف های شما را بشنویم:   09034827420

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.