فرصت 6 ماه به کمپ های ترک اعتیاد/ راه اندازی کمپ در کنار پارک ها و ساختمان های کوچک برای سود جویی

معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کمپ‌های ترک اعتیاد غیرمجاز با روش‌های غیراصولی باعث می‌شوند انگیزه ترک اعتیاد در کمپ‌ها و اعتماد به آنها در معتادان از بین رفته و افراد را به گریز از مراکز اقامتی بلندمدت مجبور می‌کنند.پرویز افشار در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه خبرگزاری میزان گفت: براساس سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در کمیته درمان ستاد، ارزشیابی، سامان‌دهی و ارتقای وضعیت تبیین شده در کمپ‌های اقامتی کشور بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است. این در حالی است که برنامه‌های تعیین‌شده کمپ‌ها تحت عنوان ارزیابی وضعیت مراکز اقامتی بلندمدت، وضعیت خدمات درمانی و اعتیاد در این مراکز، تداوم برنامه‌های نظارت و پایش مستمر آنها، طراحی و استقرار نظام ارجاع برای مراجعه مجدد افراد درمان‌شده به مراکز تحت نظارت، استانداردسازی و توسعه آموزشی و همچنین مدیریت و نظارت بر این مراکز یک فرایندی است که این امر در سازمان بهزیستی کشور نهادینه شد و نتایج طرح ارزیابی این‌گونه مراکز در سال 95 از طریق سازمان بهزیستی کشور در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.وی افزود: نتایج شکایت‌ها گویای این است که این مراکز کارکرد مناسبی ندارند چرا که مجوزهای صادر شده تنها برای یکی از افراد بهبودیافته از اعتیاد بوده و نگاه علمی به این مراکز اقامتی وجود نداشته است. بر این اساس با تصمیمات اتخاذ شده با سازمان بهزیستی مبنی بر ایجاد مراکز پربازده منجر به این رویکرد شده است که با اعطای مجوز به یک تیم متشکل از پزشک، روانپزشک، مددکار و یک معتاد بهبود یافته با حداقل یک تا دو سال سابقه اقدام به ایجاد کمپ ترک اعتیاد شود، با اعطای مهلت شش ماهه به مراکز قبلی برای استانداردسازی ساختار آنها شرایط لازم فراهم شود بنابراین با این اقدامات وضعیت مراکز اقامتی بهبود بیشتری یافت اما تا مرز بهبود کیفیت کامل هنوز فرصت‌های لازم ایجاد نشده است.

کمپ‌های بدون مجوز، غیرقانونی فعالیت می‌کنند

معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد سودجویی افرادی هستیم که اقدام به راه‌اندازی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد کرده‌اند و در یک مکان غیراصولی مانند کناره‌های پارک ها، ساختمان‌های کوچک و بلااستفاده، به جذب مشتری ترک اعتیاد اقدام می کنند و با راه‌اندازی این مراکز معتادین متعددی را تحت درمان قرار می‌دهند این در حالی است که این مراکز به شکل علمی، منطقی و مبتنی بر نظام‌های روانشناسی و روان‌درمانی صورت نمی‌گیرد.

وی عنوان کرد: یکی از عوارض راه‌اندازی کمپ‌های غیرقانونی ایجاد تصور غلط برای مراجعه‌کنندگان به ترک است چرا که آنها را از روند درمان جدا کرده و بهبود در آینده را از آنها سلب می‌نماید بنابراین توصیه می‌شود مردم به هیچ عنوان به این مراکز درمانی سرپایی و اقامتی اطمینان نکرده و در صورت رجوع مجوز آنها را رؤیت نمایند. براین اساس مراکز ترک اعتیاد موظف هستند در بدو ورود افراد به مراکز برای جذب موافقت اصولی، پروانه بهره‌برداری و پروانه مسئول فنی را کاملاًدر معرض دید مشتریان خود قرار داده تا مراجعه‌کنندگان با رؤیت آنها اقدام به تشکیل پرونده نمایند.

افشار اذعان داشت: در صورت عدم ارائه مجوز از جانب کمپ‌ها مراجعه‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع داده و یا از طریق دبیرخانه‌های  فعال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، این‌گونه بی‌قانونی‌ها را گزارش دهند. همچنین فرمانداران به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی شهرستان‌ها مکلف هستند عدم ارائه مجوز از جانب مراکز را بررسی و اقدام به تعطیل کردن کمپ‌های مورد نظر نمایند.

وی گفت: مراکز وظیفه دارند پروانه‌ها و نرخ خدمات را در معرض دید ارباب رجوع قرارداد دهند بنابراین در صورت عدم همکاری، به کمپ مورد نظر اخطار داده شده و  در شرایط تخطی و عدم مجوز مربوطه از جانب کمپ‌های دایر شده ، در مرحله اول در صورت وجود شرایط مناسب و احراز استانداردهای لازم در کمپ مورد نظر، فرصتی سه‌ماهه جهت کسب مجوز داده می شود و در صورت عدم مراجعه به کسب مجوز مرکز غیرقانونی تعطیل می شود و با تشکیل پرونده مبنی بر دخالت بر امور طبی و پزشکی ، به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع داده می‌شود.

جمع آوری اطلاعات توسط کلینک ترک اعتیاد نگین

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.