دلایل سیگار کشیدن جوانان

شاید برای بسیاری از افراد این سوال پیش بیاید چرا جوانان سیگار می کشند و علت محبوبیت سیگار بین جوانان چیست؟ برخی از پژوهشگران معتقدند که مهم ترین معضل سلامتی سیگار می باشد. در سال های اخیر، مصرف سیگار در میان دانشجویان و افراد جوان بسیاری افزایش پیدا کرده است و این موضوع به عنوان یک آسیب و مشکل فرهنگی و اجتماعی در حال تهدید سلامت جوانان است. همچنین عوامل اجتماعی و روانی نیز می توانند موجب ایجاد فشارهای اولیه در نوجوانان برای کشیدن سیگار شوند.

علت محبوبیت سیگار بین جوانان چیست؟

چرا جوانان سیگار میکشند

یک جامعه شناس و آسیب شناس اظهار کرد بعضی از نوجوانان با سیگار کشیدن یک هویت جدید را تجربه می کنند و حتی اگر دید بدی نسبت به اعتیاد به سیگار داشته باشند، این کار را انجام می دهند. رقیه یار احمدی همچنین اضافه کرد کسانی که الگوی نوجوان هستند مانند ورزشکاران، والدین، هنرمندان و افراد دیگر در صورتی که سیگار بکشند، این رفتار بد را میان آن ها گسترش می دهند و باعث می شوند نوجوانان به این کار دید مثبتی پیدا کنند.

دلایل سیگار کشیدن جوانان

عوارض سیگار برای جوانان

این جامعه شناس همچنین با اشاره به عوارض سیگار برای جوانان ، بیان کرد: برای اینکه نوجوان خود را در بین جمع همسن و سالان و دوستانش، بالغ و بزرگ نشان دهد، به سیگار کشیدن اقدام می کند. از دیگر عوامل جذب نوجوان به سیگار کشیدن طبق گفته بزرگترها، می توان به دستیابی به حس خوب و آرام اشاره کرد. در انتها این جامعه شناس بیان کرد یکی دیگر از عوامل گرایش نوجوانان به سیگار، تبلیغات می باشد که موجب تحریک او می شود. راهکاری که برای ترک اعتیاد سیگار توسط جوانان و نوجوانان وجود دارد این است که روابط دوستانه ای بین والدین و نوجوان برقرار شود.

سیگار کشیدن آثاری مخربی همچون هزینه های مالی خرید سیگار و داشتن دندان های کثیف و بوی بدن دهان روی نوجوانان می گذارد بنابراین باید سعی کنیم این رفتار را در بین جوانان و نوجوانان کاهش دهیم.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.