• کراک یکی از مواد مخدر جدیدی است که اخیرا به دلیل ارزان بودن جایگاه ویژه ای نزد معتادان پیدا کرده...
  • کراک یکی از مشتقات کوکائین بوده و مصرف آن بین جوانان رواج پیدا کرده است. دلیل این امر هم قیمت...
  • در روزگاران قدیم مردمان منطقه آمریکای جنوبی برای رفع گرسنگی و افزایش انرژی خود از گیاه کوکا که...