عوامل متعددی در شکل گیری اعتیاد نقش دارند با این تفاوت که میزان تاثیرگذاری آنها با هم فرق میکند برخی نقش بنیادی دارند و بعضی دیگر زمینه ساز اعتیاد هستند .

عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در فرآیندشکل گیری اعتیاد تاثیر دارند.


عوامل فردی

فقرمعنوی ،افسردگی ، بیماری ، لذت جویی، عدم اعتماد به نفس ، استقلال طلبی ، عدم رشد شخصیت و نا امیدی از جمله علل گرایش به اعتیاد هستند .


علل خانوادگی

اعتیاد یک یا چند نفر از اعضای خانواده زمینه ساز اعتیاد دیگر اعضاء میشود ، والدین معتاد غالبا فرزندان معتاد دارند زیرا اولا الگوهای نامناسبی برای فرزندان خود هستند و ثانیا فرصت لازم را برای تربیت آنها ندارند .

در تحلیل روانپزشکان وجود خلا عاطفی عمیق در فرد ،زمینه ی مساعدی برای اعتیاد شناخته شده است .


علل اجتماعی

محیط مدرسه ، دوستان ناباب ، تفریحات ناسالم ، بیکاری ، عدم مقبولیت اجتماعی ، فقر مالی و فرهنگی و... در شکل گیری اعتیاد نقش بنیادی دارند بر همین اساس است که دانشمندان برای جلوگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان ، سالم سازی محیط مدرسه و پیش گیری از معاشرت با دوستان ناباب را مطرح کرده است .

در یک تحقیق میدانی از سوی اداره ی مطالعات و تحقیقات کاربردی اداره ی کل مبارزه با مواد مخدر علت شروع استفاده از مواد مخدر به میزان 62% معاشرت با دوستان ناباب اعلام شده است.


علل جغرافیایی و اقتصادی

ساکن شهرها و روستاهایی که در مسیر عبور مواد مخدر هستند ، به علت سهولت دسترسی به آن و همکاری با سوداگران مرگ ، بیشتر در معرض اعتیاد قرار میگیرند.

فقر و بحران اقتصادی نیز از عوامل اعتیاد محسوب میگردند . معمولا در خانواده های فقیر افراد معتاد بیشتر یافت میشوند.


علل سیاسی

از آنجا که جوانان هر جامعه ای در صحنه های فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آن نقش اساسی دارند استعمارگران سعی میکنند خلاقیت ، شادابی و بالندگی را از آنان بگیرند از این رو با بهره گیری از سیاست های راهبردی نظیر تهاجم فرهنگی و توزیع مواد مخدر میکوشند نقش جوانان را در جامعه کمرنگ کنند و از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.