درمانگر و پژوهشگر در حوزه علوم اعصاب شناختی بویژه اعتياد با بيان اينكه اعتياد ریشه‌ دروغگویی افراد معتاد است، گفت: حفظ موقعیت اجتماعی، مراقبت از شان خانوادگی و مصرف مداوم مواد مخدر سه عامل مهمی است باعث مي‌شود فرد معتاد با صراحت دروغ بگوید.

دکتر پیمان حسنی ابهریان در گفت‌وگو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر اينكه اعتیاد یک بیماری است، گفت: اين بیماری اثرات مخربي بر ذهن، روح و جسم افراد می‌گذارد و زوال عقل و تفكر از جمله تبعات مصرف مواد مخدر است.وي افزود: افراد بعد از مصرف مواد مخدر، دچار مسخ‌شدگی و سرخوشی وابسته به مواد مخدر می‌شوند و تمرکز درستی بر رفتار و حرکات خود ندارند.اين درمانگر اعتياد با بيان اينكه اعتياد ریشه‌ دروغگویی افراد معتاد است، گفت: وقتی فرد معتاد دروغ می‌گوید چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه این فرد همواره سعی می‌کند شان، شخصیت و جایگاه خود را در جامعه حفظ کند، چرا كه می‌داند اعتیاد در باور فکری و ذهنی مردم ناهنجار و نامطلوب است و در جامعه در ارزیابی و سنجش مثبتي قرار ندارد، لذا اين فرد براي محافظت از خود دروغ می‌گوید.ابهريان بيان داشت: مسئله بعدی اعتیاد فرد به مصرف مواد مخدر است براي اينكه فرد مصرف مداوم و احساس خوب داشته باشد دروغ می‌گوید تا خودش را پشت اعتیاد پنهان کند.وي ادامه داد: نکته بعدی این است که چرا اساساً معتاد دروغ می‌گوید؟ فرد معتاد برای توجیح خود دست به این رفتار می‌زند تا یک موضوع غیر واقع را واقع و درست جلوه دهد به عبارتی دیگر یک دروغی را برای خودش حقيقت می‌داند و احساس می‌کند من پاکم، درستم و رفتارم پسندیده است و چون باور ذهنی دارد و این قضیه را قبول دارد با صراحت و قدرت آن را بیان می‌کند؛ طوری که شما باور کنید فرد معتاد نیست و علاقه‌ای به مصرف مواد مخدر ندارد.اين پژوهشگر حوزه اعتياد بيان داشت: ما می‌دانیم موضوعي دروغ است ولی فرد معتاد بر این پافشاری دارد که دروغ نیست بلکه واقعیت است، خیلی از این موارد به اختلالات فکری و ذهنی افراد معتاد بر‌مي‌گردد كه منجر به دروغگویی فرد معتاد می‌شود.به گفته ابهريان حفظ موقعیت اجتماعی، مراقبت از شان خانوادگی و مصرف مداوم مواد مخدر سه عامل مهمی است باعث مي‌شود فرد معتاد با صراحت و قدرت دروغ بگوید.وي در پايان گفت: متاسفانه تا زماني که افراد تحت تاثیر مواد مخدر هستند و به دنبال احساس سرخوشی ناشی از موادمخدر مي‌باشند این تاثیر نامطلوب بر آنها وجود دارد و نمي‌توان به آنان کمک چندانی کرد؛ زیرا فرد معتاد به گفته‌های خودش باور و یقین دارد مگر اینکه افراد به سمت ترک مواد قدم بردارند تا با واقعیت وجود خودشان رو به رو شوند و با صحت و سلامت به موضوعات فکر کنند.منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر96.08.16

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.