همزمان با برگزاری نخستین نشست هم اندیشی مشترک مدیران و کارشناسان حوزه امور اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی بسته های آموزشی با عناوین آشنایی با اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد و درسنامه ازدواج برتر ویژه جامعه کار و تولیدرونمایی شد.به گزارش خبرنگار ایرنا ، اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد در محیط کار ویژه کارگران ، کارفرمایان ، مدیران و سرپرستان از سوی کارشناسان حوزه امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بسته آموزشی درسنامه ازدواج از سوی کارشناسان امور اجتماعی سازمان بهزیستی به چاپ رسیده است.نخستین نشست هم اندیشی مشترک سه روزه مدیران و روسای حوزه امور اجتماعی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور که از روز سه شنبه هفته جاری در مجتمع فرهنگی- آموزشی شهید بهشتی ساری آغاز شد، امروز پنجشنبه به کارش پایان داده است.حسن محمد صادقیان مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی گفت: این بسته های آموزشی در جامعه هدف کارگری ، کارکنان و کارمندان توزیع و کارگاه های مرتبط برگزار می شود. وی از راه اندازی مراکز ایمن در محیط های کاری خبر داد و گفت: برخورداری نیروی کار ازنشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی کاری نیاز امروز جامعه کار و تولید است .وی اضافه کرد: شناسایی نیازهای ساکنان بافت های فرسوده غیررسمی درتهران ، تهیه بسته های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط های کاری ، ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد زنان در محیط های کاری را از جمله پژوهش های دردست اقدام معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت خانه است. وی برایجاد تعاملات مناسب میان کارفرمایان و کارگران تاکید کرد و گفت : مدیران امور اجتماعی باید با تخصص کافی ومخاطب شناسی درست امور را پیش ببرند . 6 کارگاه آموزشی با محورهای؛ برنامه های ملی استقرار مداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد سلامت فرهنگی و اجتماعی، نظام ارتقاء سلامت روان و نشاط اجتماعی و طرح همه گیرشناسی خشونت در جامعه کار و تولید در این نشست تخصصی برگزار شده است.

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.