معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: تمام محاسنی که برای توزیع دولتی مواد متصور خواهد بود، در برنامه های کاهش آسیب و نگهدارنده، قابل دستیابی است و علاوه بر آن، توزیع قانونی مواد مخدر می تواند قبح مصرف را بشکند.

'برنامه های کاهش آسیب به برنامه هایی اطلاق می شود که بدون نیاز به کاهش یا توقف مصرف مواد در افراد وابسته به مواد، عوارض سوء مصرف و رفتارهای خطرناک را کاهش می دهد. برنامه های کاهش آسیب می تواند از طریق آموزش مانند آموزش روش های تزریق سالم و رفتار سالم جنسی، جایگزینی با مواد کم خطر تر، تعویض سرنگ و سوزن و اقدامات دیگر از جمله توزیع وسایل پیشگیری بارداری، مواد ضد عفونی کننده و خدمات حمایتی ارائه شود.'

محسن روشن پژوه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: یکی از عوارض قانونی سازی دسترسی به مواد می تواند این مساله باشد که مصرف مواد به یک هنجار تبدیل شده و قبح آن بشکند و شکسته شدن قبح مصرف مواد در هر جامعه ای می تواند یک عامل خطر اعتیاد باشد.وی تاکید کرد: یکی از عوامل محافظت کننده برای شروع مصرف مواد، قبیح بودن است و احتمال دارد قانونی کردن دسترسی به برخی مواد ، این قبح را از بین ببرد.روشن پژوه یادآور شد: در برنامه های کاهش آسیب ، اهدافی مانند مصرف در فضای بهداشتی و مدیریت شده دنبال می شود .وی با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی گفت: این مساله فعلا در حد پیشنهاد است و هنوز تصویب نشده است .وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور با توجه به اینکه یک دستگاه دولتی است، قانون روی جهت گیری این سازمان تاثیر می گذارد.معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: هر طرح و قانونی درباره اعتیاد در کل فرآیندهای مربوط به آن تاثیر دارد بنابراین هر طرح و قانونی باید از ابعاد مختلف کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.روشن پژوه گفت: نکته مهم در اعتیاد این است که هر تصمیمی باید مبتنی بر شواهد اثربخش بوده و عواقب آن نیز مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: در طرح پیشنهاد توزیع دولتی تریاک ، اهدافی مانند قطع ارتباط مصرف کننده با قاچاقچی و توقف چرخه خرید و فروش و نیز کاهش مصرف های پرخطر، مورد توجه قرار گرفته است؛ در بحث قانونی سازی توزیع تریاک و مصرف آن در یک فضای مدیریت شده، محل بحث و اختلاف است و هنوز کارشناسان در این زمینه به نتیجه مشترکی نرسیده اند.وی یادآور شد: حتی در کشورهایی که تجربه آزاد سازی و قانونی سازی مواد را دارند این اتفاق صرفا در مورد مواد سبک از خانواده حشیش ، افتاده است و تجربه این اقدامات نیز بطور قطع به یقین موید این نیست که آزادسازی دسترسی به مواد در کاهش بروز آن تاثیر داشته باشد.معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر تصمیمی در حوزه اعتیاد ،تاثیر بسزایی در فرآیندها دارد ، این موضوع باید با توجه به ملاحظات قانونی، فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد چراکه ممکن است عواقبی داشته باشد که هنوز برای ما متصور و شناخته شده نیست.روشن پژوه افزود: با توجه به اینکه برنامه های کاهش آسیب در حوزه اعتیاد، شواهد اثربخشی خود را نشان داده اند و تجربه موفقی از اجرای آنها داشته ایم ، توسعه متناسب برنامه های کاهش آسیب به بخشی از اهداف دیده شده در طرح پیشنهاد آزادسازی دسترسی به تریاک، دست می یابد.معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: چندان مطمئن نیستم که قانونی کردن دسترسی به مواد بتواند چرخه تولید و توزیع مواد را کاملا ناکارآمد کند.روشن پژوه افزود: سیستم قاچاق تولید و توزیع مواد مخدر یک سیستم هوشمند ، پیچیده و مبتنی بر نیاز است ؛ در دسترس بودن مواد فقط یکی از عوامل بروز اعتیاد به شمار می رود و اقدامات پیشگیرانه دیگری مانند اصلاح قوانین نیز در این پدیده ، موثر است.وی تاکید کرد: اگر بخواهیم روند شدت اعتیاد یعنی تبدیل اعتیاد کم خطر به اعتیاد پرخطر را متوقف کنیم ، در دسترس قرار دادن ماده سالم در فضای مدیریت شده ، تنها عامل برای توقف آن نیست و عوامل دیگری مانند عوامل ساختاری ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعامل با محیط کار و آموزش نیز در آن ، موثر است.معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به امکان استفاده از تجربه توزیع کوپنی تریاک در قبل از انقلاب ، گفت: آن طرح برای گروه سنی خاصی بوده است و علاوه بر آن فضای اجتماعی و فرهنگی قبل از انقلاب و پس از انقلاب، قابل مقایسه نیست.به گزارش ایرنا، براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر اکنون دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده موادمخدر در کشور وجود دارد که بالاترین مصرف موادمخدر مخدر با بیش از 66 درصد مربوط به تریاک است.

منبع: ایرنا 96.05.02

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.