استاد جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با بحث اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد اعم از تشکل‌های مردمی، بسیج، انجمن اولیاء و مربیان، خیران و هیات های مذهبی وظيفه دارند در مقابله با مواد مخدر كه از آن به عنوان جنگ نرم ياد مي شود با افزایش دانش و مهارت در این امر،جامعه را برای پیشگیری از اعتیاد توانمند كنند.مسعود كاظم زاده در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: با توجه به اينكه خانواده نقش محوري و رکن اصلی نظام اجتماعی را در مقابله با اعتياد به مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي دارد اما امروزه به دلیل هجوم بی وقفه ابزارهای شبه فرهنگی به تنهايي در اين مسير نمي تواند انجام وظيفه كند و بايد سازمانهاي مردم نهاد به كمك آنها بيايند.وي با بيان اينكه با طراحی فرآیند های منطقی،تربیتی و گسترش مهارت های فردی و اجتماعی می‌توان به توانمند‌سازی خانواده‌ها در امر پیشگیری از اعتیاد كمك كرد، اظهار داشت: در این میان نیز انجمن اولیاء و مربیان و تشکل های مردمی نقش محوری دارند .اين استاد جامعه‌شناسي ادامه داد: روند رو به گسترش اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي، زيرساخت‌هاي اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و آنها را از درون دچار فساد و تباهی مي‌كند. كاظم‌زاده تصريح كرد: با توجه به اينكه اعتیاد به مصرف مواد مخدر در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده سلامت اجتماعي تبديل شده ،اهميت بحث اجتماعي شدن مقابله با اعتياد از طريق پيشگيري اوليه دوچندان شده است .به گفته وي ،پیشگیری آسان ترین و کم هزینه ترین روش در جلوگیری از آسیب هاي ناشي از مصرف مواد مخدر و كاهش عرضه و تقاضا براي اين مواد بوده و در اين ميان نقش مهارت های زندگی در پیشگیری، بسیار اساسی است.كاظم زاده ، آموزش مهارت های زندگی را یکی از موفق ترین برنامه هايي دانست كه در کاهش آسیب های اجتماعی موفق است و افزود:آموزش مهارتهای زندگی در افزایش سلامت روانی و جسمانی و کاهش مشکلات رفتاری و اجتماعی موثر بوده و موجب ارتقای بهداشت روانی افراد مي شود. وي اظهار كرد:از آنجايي كه اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي از طریق تضعیف مجموعه ای از توانایی های فرد به تدریج شکل می گیرد، می توان از طریق تقویت و تحکیم این مجموعه از توانایی ها، یعنی مهارت های زندگی، از شکل گیری گسترده  آن در جامعه جلوگیری کرد.اين استاد جامعه شناسي خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم با یک اراده و عزم ملی انحرافاتی ناشي از مصرف مواد مخدر را از جامعه خود دور کنیم بايد پیشگیری‌های لازم از سوی جامعه، خانواده و آموزش رسمی انجام پذیرد و از سوی دیگر فردی که به ورطه این اشتباه افتاده و این کجروی را مرتکب شده ، نباید از جامعه طرد شود، بلکه با بسته‌های حمایتی جامعه و دولت باید از او حمایت شود تا بتواند در محیطی امن و در کوتاه ترین وقت اعتیاد خود را ترک کند که در این وضعیت به مرور مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فردی نیز قابل رفع خواهد بود.كاظم زاده ادامه داد:در حال حاضر مشکلات اقتصادی، بیکاری و نداشتن امکانات رفاهی، شکاف عمیق بین طبقه‌ها و اقشار مختلف جامعه، در مواردی رفاه بیش از اندازه معیشتی و اقتصادی در مقابل فقر و محرومیت‌های موجود در جامعه ارزش داشته شدن ثروت و آرزوهای بلند پروازانه و به دور از ارزش‌های اصیل اخلاقی و دینی، از یک سو خود عاملی برای ایجاد انگیزه کسب ثروت از راه‌های غیرمجاز و غیر مشروع مانند قاچاق مواد مخدر می‌شود.به گفته وي ،از سوی دیگر، برخی افراد که نتوانستند از راه‌های مشروع و غیرمشروع کسب ثروت و منزلت کنند و به آرزوهای خود دست یابند، اغلب به یاس و سرخوردگی دچار می شوند و پتانسیل زیادی برای گرایش به مصرف  مواد مخدر دارند.منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر96.04.25

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.