معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از استقرار الگوی جدید ترک اعتیاد در مراکز نیمه اقامتی این سازمان خبر داد و گفت: تاکنون 50 درصد مراکز ترک اعتیاد در کشور ، خود را با الگوی جدید تطبیق داده اند.محسن روشن پژوه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: الگوی جدید ترک اعتیاد در مراکز تحت پوشش بهزیستی شامل، اضافه شدن مداخلات منسجم روانی و اجتماعی ،نظارت، پذیرش در سیستم ارجاع ، استقرار یک تیم خبره در مراکز ترک اعتیاد شامل پزشکان و همتایان (معتادان بهبود یافته) و مددکاران ، ترخیص مرحله ای براساس شرایط فرد و پیگیری پس از خروج است.وی خاطرنشان کرد: از اوایل سال 93 برنامه های مسیر ارتقای ترک اعتیاد در کشور در سازمان بهزیستی تجزیه و تحلیل و ارزیابی شد و اکنون شیوه های ترک اعتیاد در مراکز اقامتی، ارزیابی، بازبینی و اصلاح شده و اکنون در مراکز اقامتی ترک اعتیاد درحال اجرا است.وی اضافه کرد: 50 درصد مراکز اقامتی که با الگوی قدیم کار می کردند توانسته اند خود را با الگوی جدید تطبیق دهند و این تطبیق الگوی قدیم با الگوی جدید به معنی ارتقای خدمات، کیفیت مداخلات و بهبود وضعیت بیمارانی هست که در این مراکز اقامت پیدا می کنند و درمان می شوند.

**لحاظ کردن معیارهای اجتماعی در مراکز ترک اعیتادمعاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: باید به این مساله توجه داشته باشیم که معیارهای اجتماعی و مبتنی بر جامعه اش را در مراکز ترک اعتیاد نباید از بین ببریم. روشن پژوه افزود: ما برای کارهای روانشناختی و اجتماعی ، کارشناس مرتبط گذاشتیم و درعین حال مولفه های درمانی را تقویت کردیم.**از پیگیری بیمه تا بکارگیری پزشک رابط در مراکز ترک اعتیادمعاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: با توجه به پروتکل های جدید ، متوجه شدیم درصورت استفاده از متخصصان و پزشکان در این مراکز ، ممکن است موجب تحمیل بار اضافی بر مراکز و بیمار شود بنابراین اکنون درحال پیگیری امورات بیمه ای این مراکز هستیم.روشن پژوه افزود: همچنین یارانه این مراکز افزایش یافته و به این مساله توجه کردیم که از پزشک رابط استفاده کنیم.

**فعلا هیچ مرکزی تعطیل نمی شود 

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: مهلت تطبیق کافی به یک هزار و 200 مرکز ترک اعتیاد تحت پوشش این سازمان داده شده و طی چند روز آینده نیز هیچ مرکزی به این دلیل که شرایط جدید را نداشته ، تعطیل نمی شود.

روشن پژوه تاکید کرد: به مراکز ترک اعتیاد فرصت های لازم را داده ایم و بطورمثال به آنها گفته ایم اگر پزشک یا کارشناس لازم را نداری ، دنبال آنها برو و اگر فضای فیزیکی مطلوب نیست آن را اصلاح کن.وی تاکید کرد: تا پایان سال ، هیچ مرکزی به دلیل عدم تطابق با دستورالعمل یا پروتکل جدید تعطیل نخواهد شد اما ممکن است به دلایل دیگر مانند تخلفات ، تعطیل شوند.وی اضافه کرد: صد در صد مراکز ترک اعتیاد برخی استان ها مانند استان سیستان و بلوچستان تاکنون خود را با الگوی جدید تطابق داده اند.روشن پژوه یادآور شد: انطباق مراکز ترک اعتیاد با دستورالعمل های جدید، کمک به بهبودی بیمارانی است که همه ما دلمان می خواهد وضعیتشان بهتر شود. البته ملاحظات و محدودیت هایی این مسیر را نیز می دانیم .وی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با سازمان های مردم نهاد و مسئولان مراکز ترک اعتیاد داشته ایم و تا از نظرات آنها استفاده شود.**قصد حذف هیچکدام از مراکز ترک اعتیاد را نداریممعاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: می خواهیم در یک فرآیند متعامل، مراکز ترک اعتیاد و خدمات ارائه شده در آنها را ارتقا دهیم .روشن پژوه ؛ قصد تخریب ، حذف ، محدود کردن هیچکدام از مراکز ترک اعتیاد را نداریم .وی خاطرنشان کرد: بهزیستی برای تطبیق مراکز ترک اعتیاد با الگوی جدید با آنها ، همراهی خواهد کرد و در نهایت قصد ما این است که کار این مراکز به تعطیلی منجر نشود.

وی اضافه کرد: اگر در نهایت ، مرکزی نتواند خودش را با الگو منطبق کند ممکن است تعدیلاتی قائل شویم و در سطح بندی و رتبه بندی خدمات ، آنها را برای نوع دیگری از خدمت -که ممکن است بتوانند خودشان را با آن تطبیق دهند - هدایت کنیم.هم اکنون یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد.

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.