دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي گفت: تغيير مصرف مواد سنتي به صنعتي، كاهش سن اعتیاد و همچنين زنانه شدن اعتیاد يكي از نگراني هاي جدي و اساسي است.

به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي، نبي اله شاه محمدي در جلسه با كاركنان راه آهن اراك كه به منظور تشريح برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، گفت: معضل مواد مخدر به عنوان يكي از مهم ترين دغدغه هاي مردم عنوان شده كه نياز همه جانبه دولت و مردم را در جهت مبارزه با آن مي طلبد.

وي گفت: متأسفانه تغيير مصرف مواد سنتي به صنعتي، كاهش سن اعتياد و همچنين زنانه شدن اعتیاد يكي از نگراني هاي جدي و اساسي است كه بايد در اين زمينه با سرعت و جديت بيشتري وارد عرصه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر شد.

دبير شورا با توجه به عدم آگاهي برخي نوجوانان و جوانان از مضرات مواد صنعتي جديد گفت: مواد جديدي مثل گل كه بسياري از نوجوانان و جوانان را درگير نموده، بسيار خطرناك و اعتیاد آور است ولي افراد به دليل عدم اطلاعات از اين مواد به آن ها رو مي آورند، كه در اين زمينه بايد اطلاعات افراد را افزايش دهيم و در اين راستا دبيرخانه شورا با همكاري اداره كل بهزيستي در نظر دارد كارزار رسانه اي پيشگيري از گل را با هدف افزايش آگاهي افراد جامعه برگزار در اسفندماه سال جاري برگزار كند.

شاه محمدي در پايان با اشاره به اين كه تمامي افراد جامعه در معرض خطر ابتلا به اعتياد قرار دارند، اظهار داشت: يكي از راه هاي مهم و اساسي در پيشگيري از اعتیاد، آموزش و آگاه سازي است و بايد تمام مسوولين، افراد جامعه سعي در افزايش اطلاعات در زمينه عوارض مواد مخدر و روان گردان داشته باشند.

وي در پايان گفت: دبيرخانه شورا آمادگي برگزاري كلاس هاي آموزشي در ادارات، مساجد و همچنين معرفي مراكز درمان به معتادين را اعلام مي دارد.

منبع:  روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي95.11.24

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.