در جلسه كميته اشتغال و توانمند سازي بهبوديافتگان مصوب شد به كارفرماياني كه نيروي بهبوديافته جذب كنند، به مدت 5 سال ، 8 درصد سهم بيمه هر كارگر پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي؛ دومين جلسه كميته اشتغال و توانمند سازي معتادين بهبوديافته در محل سالن جلسات اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي برگزار و دستگاه‌هاي حمايتي از جمله بهزيستي و كميته امداد به ارائه گزارش عملكرد سال 94 و 10 ماهه 95 پرداختند و ميزان اعتبارات و تسهيلات پرداختي در اين حوزه را اعلام كردند.

در اين جلسه مصوب شد كه شبكه اعتياد استان تحت نظارت خانه سازمان‌هاي مردم نهاد نسبت به راه اندازي موسسه خيريه اشتغال اقدام كند تا صندوق كارآفريني اميد نسبت به ارائه تسهيلات به اين موسسه تصميم اتخاذ كند.

همچنين مصوب شد به لحاظ سياست‌هاي تشويقي به كارفرماياني كه در جهت جذب كارگران بهبوديافته اقدام مي كنند در صورت معرفي نامه از سوي دبيرخانه شورا و يا ساير دستگاههاي عضو كميته اشتغال بهزيستي نسبت به پرداخت 8 درصد سهم بيمه هر كارگر به مدت 5 سال اقدام شود.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان نيز در پايان جلسه از زحمات كليه دستگاه‌هاي عضو كميته تقدير و تشكر كرد و عنوان داشت: جلسات كميته اشتغال را بايد با قوت برگزار كنيم تا بتوانيم گره اي از مشكلات جامعه را كه بيكاري بهبوديافتگان مي باشد رفع كنيم. در پايان نيز حكم رياست مدير كل اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان رياست كميته اشتغال توسط دبير شورا به ايشان اعطاء شد.

منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي95.11.11

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.