دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي گفت: بعضي از دانشجويان با باورهاي اشتباهي همچون افزايش تمركز و هوشياري و شب بيداري، اقدام به سوء مصرف مواد روان گردان مي‌كنند و از عوارض جبران ناپذير آن‌ها آگاه نيستند.

به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي؛ نبي اله شاه محمدي در همايش ملي مبارزه با اعتياد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان گفت: رويكرد مبارزه با مواد مخدر در كشور بر پايه اجتماعي سازي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد است و اين بدان معنيست كه همه اقشار جامعه در پيشگيري از اعتياد سهيم هستند.

وي گفت: آگاهي بخشي، افزايش اطلاعات و سطح دانش، آموزش مهارت هاي زندگي در گروه هاي آسيب پذير مثل دانش آموزان، دانشجويان، زنان و دختران جزو اولويت هاي آموزشي دبيرخانه شورا است هرچند براي تمامي اقشار جامعه برنامه ريزي صورت گرفته است.

دبير شورا بيان داشت: با توجه به اين كه برنامه ريزي صحيح و علمي براساس منابع علمي، صورت مي گيرد، دبيرخانه شورا آمادگي حمايت هاي مالي و معنوي خود را از طرح هاي پژوهشي، پايان نامه ها و مقالات در راستاي اولويت هاي پژوهشي ابلاغ شده به دستگاه ها و مراكز آموزش عالي اعلام مي دارد.

شاه محمدي گفت: متأسفانه بعضي از دانشجويان با باورهاي اشتباهي همچون افزايش تمركز و هوشياري و شب بيداري، اقدام به سوء مصرف مواد روان گردان مي كنند و از عوارض جبران ناپذير آن ها آگاه نيستند، كه از مسئولين درخواست ارايه اين آگاهي ها و اطلاعات را در قالب بروشور يا بنرهاي آموزشي داريم و در اين امر دبيرخانه شورا آمادگي هرگونه همكاري را اعلام مي دارد.

در ادامه همايش دكتر كوروش محمدي رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران به عنوان يكي از سخنرانان همايش ضمن ارائه مباحث آموزشي، خبر از اتخاذ رويكردي نوين در ترک اعتياد داد و گفت: اين روش مبتني بر پاك سازي جسم و رهاسازي ذهن تدوين شده و قرار است به طور تفصيلي در همايش ملي اعتياد شاهين شهر در اسفندماه سال جاري ارايه شود.

منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي

95.10.06

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.