رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: کمپ های ترک اعتیاد چندان موفق عمل نکرده اند و موفقیت مراکز درمانی اجتماع محور اعتیاد موسوم به TC (تی.سی) بیشتر است؛بنابراین افزایش این مراکز در اولویت برنامه های بهزیستی است.


انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:هم اکنون 20 مرکز درمانی اجتماع محور تی سی در کشور فعالیت دارند اما افزایش آنها در گروی تامین تیم کامل شامل روانشناس، روانپزشک و پزشک و تکمیل چرخه مداخلات روانی و اجتماعی برای معتادان است.

وی خاطرنشان کرد: این مراکز، معتادان را به طور میانگین تا پنج ماه نگهداری می کنند بنابراین گسترش آنها نیازمند یک برنامه ریزی جغرافیایی و نیروی انسانی کافی است و از سوی دیگر منابع مالی آنها نیز باید تامین شود.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: این سازمان تصدی گری مراکز درمانی اجتماع محور تی سی را برعهده ندارد و اینگونه مراکز از سوی بخش خصوصی راه اندازی می شوند.

محسنی بندپی، یکی از علل در اولویت بودن افزایش مراکز تی سی برای بهزیستی را اثربخشی این مراکز تا 65 درصد عنوان کرد.

وی در خصوص شرایط راه اندازی مراکز درمانی اجتماع محور تی سی نیز گفت: قطب آموزشی این مراکز در کرمان راه اندازی شده است و افرادی که قصد اخذ مجوز و راه اندازی این مراکز را دارند حتما باید این دوره های آموزشی را طی کرده باشند تا صلاحیت های تخصصی لازم را کسب و سپس نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، یک هزار و یکصد مرکز سرپایی اعتیاد، یک هزار و 150 مرکز اقامتی اعتیاد و 20 مرکز درمانی اجتماع محور موسوم به «تی سی» در کشور فعالیت دارند.

همچنین بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر حدود یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور بسر می برند.


 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.