مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد چگونه مراکزی هستند؟

نحوه کار مراکز ترک اعتیاد چگونه است؟

این مراکز با مجوز دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان بهزیستی فعالیت می کنند و مسئول فنی این مراکز روانپزشک یا پزشک عمومی است که دوره درمان اعتیاد بر اساس پروتکل های درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را گذرانده است ، در این مراکز که مورد نظارت مستمر دانشکده علوم پزشکی  و  اداره بهزیستی می باشند بر اساس شیوه نامه درمان ابلاغ شده بیمار هم از نظر پزشکی و وابستگی جسمی مورد درمان قرار میگیرد و از آنجایی که اعتیاد تا حد زیادی یک بیماری روانی است ؛هم از نظر روانشناختی تحت نظر یک روانشناس مجرب و دوره دیده مورد درمان و حمایت روانی قرار میگیرد ، همچنین مددکار اجتماعی در این مرکز با ارائه مشاوره و پیگیری مشکلات اجتماعی بیمار به بازگشت تدریجی وی به آغوش خانواده و اجتماع یاری می رساند ، در حقیقت این مراکز به شکلی فعالیت می کندد که تمامی جنبه های جسمی ، روانی و اجتماعی اعتیاد و درمان آن را تحت پوشش قرار دهند
بیماران و خانواده های آنان باید بدانند درمان اعتیاد صرفا دریافت دارو نیست و مشاوره روانشناسی فردی و گروهی و خانواده درمانی و نیز پیگیریها و مشاوره های مددکار اجتماعی جزء اصلی درمان را شامل می شوند. مرکز بستری ترک اعتیاد نگین این افتخار را دارد که در جهت بهبود افرادی که با اعتیاد دست به گریبان هستند، پا به پای آنها رو به بهبودی قدم بردارد.

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.