با توجه به آسیب ها و صدماتی که اعتیاد در زندگی افراد به وجود می آورد لازم دانستیم تا اطلاع رسانی بیشتری نسبت به این ماجرا داشته باشیم. به همین منظور در این صفحه از سایت ترک اعتیاد نگین تصمیم به قرار دادن نقاشی هایی کردیم که نشان دهنده عوارض اعتیاد در روح و روان افراد، زندگی، خانواده، فرزندان و ... خواهد داشت.

نقاشی اعتیاد و آسیب های اجتماعی

در نقاشی اعتیاد و آسیب های اجتماعی که در این صفحه مشاهده می کنید تنفر، خشم و اثرات اعتیاد کاملا مشهود می باشد. رسانه های دیداری می تواند نهاد اجتماعی برای گسترش نظم اجتماعی، آموزش الگو های درست زندگی، کاهش آسیب های اجتماعی و .. باشد. تاثیر گذاری نقاشی می تواند در قالبی ساده به افراد جامعه ارائه شود و تاثیر گذاری بیشتر روی روح و روان افراد داشته باشد. نقاشی در مورد اعتیاد و آسیب های اجتماعی با هدف آگاهی بیشتر افراد برای دوری از مواد مخدر صورت می گیرد.

نقاشی در مورد اعتیاد به سیگار

یکی از راه هایی که می توانید معتادان به سیگار را به ترک اعتیاد تشویق کنید با استفاده از نقاشی ها و پستر های هنری ترک اعتیاد است. در زیر نمونه ای از این پستر ها را مشاهده می کنید. 

نقاشی در مورد اعتیاد به سیگار

نقاشی درباره ی اعتیاد به مواد مخدر

یکی از آسیب های اجتماعی که خود دامن زننده به معظلات اجتماعی بسیاری است، اعتیاد می باشد. بی ترید رسانه ها می توانند نقش بسیار تاثیر گذاری در آگاهی افراد نسبت به عوارض بعد از اعتیاد داشته باشد. نقاشی درباره ی اعتیاد به مواد مخدر همچنین می تواند کودکان و نوجوانان شما را به صورت بصری با آثار سوء مصرف این مواد آشنا کند. مواد مخدر یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی می باشد که می بایست با بسیج همگانی ریشه کن شود. 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.