درباره ترک اعتیاد نگین این مرکز به عنوان مجهزترین مرکز سم زدایی اصفهان ، اماده پذیرش و بستری مبتلایان به اعتیاد می باشد.