با توجه به آسیب ها و صدماتی که اعتیاد در زندگی افراد به وجود می آورد لازم دانستیم تا اطلاع رسانی بیشتری نسبت به این ماجرا داشته باشیم. به همین منظور در این صفحه از سایت ترک اعتیاد نگین تصمیم به قرار دادن نقاشی هایی کردیم که نشان دهنده عوارض اعتیاد...