مراحل درمان اعتیاد

مراحل درمان اعتیاد در هر مرکز درمانی باید به صورت علمی و کارشناسی شده انجام گردد، در غیر این‌صورت نتیجه ای که انتظار می رود، حاصل نخواهد شد. شما در این صفحه می توانید...

چه افرادی در مرکز بستری ترک اعتیاد نگین بستری می شوند؟

افرادی که با بیماری اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند و درگیر این بیماری هستند، می توانند برای حل مشکل خود به صورت کامل به این مرکز مراجعه کنند. بر اساس دستاوردهای علمی...

چرا مرکز درمان اعتیاد

ستری شدن یا استفاده کردن از امکانات مرکز بستری ترک اعتیاد، برای هر بیمار معتادی ضروری است. در این مراکز با استفاده از روش های نوین و علمی بیماران را درمان می کنند. در...

ترک اعتیاد

مركز بستری درمان سوءمصرف مواد یا کمپ ترک اعتیاد ، مرکزی است كه در آن خدمات ارزيابی، تثبيت يا بازگيری حمايت شده توسط يك تيم بالينی چندرشته ای آموزش ديده ارائه می شود. يك...

آشنایی با روند درمان اعتیاد مجموعه نگین

چکیده ای از روند درمان در مرکز بستری و ترک اعتیاد نگین گام اول : ویزیت اولیه پزشک و تشخیص نوع درمان (توسط تیم پزشکی مرکز ) در این مرحله پزشک با گرفتن شرح حال از بیمار...