مراحل درمان اعتیاد

مراحل درمان اعتیاد در هر مرکز درمانی باید به صورت علمی و کارشناسی شده انجام گردد، در غیر این‌صورت...

چه افرادی در مرکز بستری ترک اعتیاد نگین بستری می شوند؟

افرادی که با بیماری اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند و درگیر این بیماری هستند، می توانند برای حل مشکل...

چرا مرکز درمان اعتیاد

ستری شدن یا استفاده کردن از امکانات مرکز بستری ترک اعتیاد، برای هر بیمار معتادی ضروری است. در این...

ترک اعتیاد

مركز بستری درمان سوءمصرف مواد یا کمپ ترک اعتیاد، مرکزی است كه در آن خدمات ارزيابی، تثبيت يا...

آشنایی با روند درمان اعتیاد مجموعه نگین

چکیده ای از روند درمان در مرکز بستری و ترک اعتیاد نگین گام اول : ویزیت اولیه پزشک و تشخیص نوع...