مرکز بستری ترک اعتیاد اصفهان

تلفن:  32244115-031

  09034827420

ساعت پذیرش مرکز بستری از ساعت 9 الی

آدرس مرکز بستری ترک اعتیاد اصفهان

آدرس: اصفهان ، خیابان آبشارسوم کیلومتر25جاده زیار، شهرزیار(میدان امام رضا )به طرف جاده ورزنه کیلومتر10 جاده ورزنه ابتدای روستای تاریخی برسیان طبقه فوقانی درمانگاه سوم شعبان مرکزبستری ترک اعتیاد نگین اصفهان

ساعت پذیرش مرکز بستری نگین: ساعت 9 الی 14

تلفن کمپ ترک اعتیاد اصفهان

شما می توانید برای مشاهده تلفن کمپ ترک اعتیاد اصفهان از همین صفحه اطلاعات مربوط به کمپ اعتیاد نگین را برای خود ثبت کنید. پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند. در صورتی که نیاز به مشاوره و دریافت راهنمایی در طی کردن این مسیر دارید می توانید به پرسنل ما اعتماد کنید و برای رهایی از این معضل اجتماعی اقدام کنید.

موقعیت ما