روشهای درمانی روانشناسی  در مرکز تخصصی بستری و درمان اعتیاد نگین

 

درمان هیجان مدار - روان پوشی  

هدف از درمان اعتیاد این است که فرد معتاد الگوهای ناخودآگاه جا افتاده در شخصیت خود را بشناسد و این الگوها را عمیقا لمس و تجربه کند تا با تجربه کند تا با تجربه ی این الگوها از اجتناب های اتوماتیک وار خود از دردهای درونی اش رها شده و به انتخاب ها و مسئولیت های جدیدی برسد. 

 

درمان CBT

هدف از درمان اعتیاد این است که فرد افکار و امیالی که او را به سمت اعتیاد میکشاند را بشناسد  و با این افکار با چالش موثر (مثلا من نمیتوانم به چالش من میتوانم تبدیل شود) مقابله کند تا از شر این افکارها رها شده و در نتیجه اعتیاد نیز به خودی خود ترک میشود .

 

روش زوج درمانی و خانواده درمانی 

هدف از درمان اعتیاد این است که فرد معتاد روابط زناشویی غنی تری داشته باشد و با اصلاح رابطه ی زناشویی از حمایت همسر و خانواده  بهره مند شده و با این حمایت درون او نیز تقویت شده و آماده ی کنار گذاشتن اعتیاد باشد.

روش  تحریک مستقیم الکتریکی فرا جمجمه ایTDCS

هدف از این درمان کمک به کاهش ولع مصرف در بیماران اعتیاد می باشد

درمان  ACT (تعهد و پذیرش )

هدف از درمان اعتیاد این است که فرد معتاد میل و وسوسه خود به مصرف مواد را یک گرایش طبیعی ذهنی خود بداند که مجبور نیست مطابق آن رفتار کند یعنی میل ذهنی خود را صرفا به عنوان یک میل بپذیرد و نه دلیلی برای مصرف کردن

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.