با برخی از همکاران اولین بیمارستان تخصصی ترک اعتیاد آشنا شوید:

RAVANPEZESHK

 

   دکتر مهرداد صالحی

  روانپزشک،و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

روانپزشک

 

  دکتر سید جواد امی زاده

  روانپزشک

 

 روانپزشک ترک اعتیاد

  دکتر علیرضا پیرزاده

  روانپزشک

 

روانپزشک

 

  دکتر علیرضا ترکزاد

  روانپزشک

 

روانپزشک

 

  دکتر منصور رنجکش

  روانپزشک

 

روانپزشک

 

  دکتر علیرضا مظهری

  روانپزشک

 

doctor

  

   دکتر امید فردین مهر

   پزشک عمومی

 

doctor

  

   دکتر فاطمه امینی

   پزشک عمومی

 

 

doctor

  

   دکتر محمد کرمی

   پزشک عمومی

 

 

doctor

  

   دکتر اله کرم شادمانی

   پزشک عمومی

 

 

doctor

  

   دکتر رضا در علی

   پزشک عمومی

 

 

ravanshenas

 

  خانم مرضیه فرمان آرا

   روانشناس

 

Madad kari

 

   خانم ماه منیر دهقانی

  کارشناس مددکاری

 

صدای مشاور

جهت برقراری ارتباط با مشاور روی گزینه زیر کلیک کنید.

moshaver

ارتباط با ما

شماره تماس:
031-32244115
ساعت تماس:
9 الی 14 و 16 الی 20
 
پست الکترونیک :