مدیریت مرکز
درمانگر اعتیاد
دکتر محمدرضا محسن پور
درمانگر اعتیاد
دکتر مینا دادخواه
درمانگر اعتیاد
دکتر منصور عباسی فر
درمانگر اعتیاد
 مرتضی امیری
مدیر امور اداری

صدای مشاور

جهت برقراری ارتباط با مشاور روی گزینه زیر کلیک کنید.

moshaver

ارتباط با ما

شماره تماس:
031-32244115
ساعت تماس:
9 الی 14 و 16 الی 20
 
پست الکترونیک :