031-32244115

 
مدیریت مرکز
درمانگر اعتیاد
دکتر محمدرضا محسن پور
درمانگر اعتیاد
دکتر مینا دادخواه
درمانگر اعتیاد
دکتر منصور عباسی فر
درمانگر اعتیاد
 مرتضی امیری
مدیر امور اداری

صدای مشاور

جهت برقراری ارتباط با مشاور روی گزینه زیر کلیک کنید.

moshaver

ارتباط با ما

شماره تماس:
031-32244115
ساعت تماس:
9 الی 14 و 16 الی 20
 
پست الکترونیک :