ترک اعتیاد
 • مركز بستري درمان سوءمصرف مواد یا کمپ ترک اعتیاد مرکزی است كه در آن خدمات ارزيابي، تثبيت يا بازگيري حمايت شده توسط يك تيم باليني چندرشته اي آموزش ديده ارايه مي شود.

 • يك مركز بستري درمان سوء مصرف مواد محل درمان بيماراني است كه مشكلات مرتبط با مصرف مواد آن ها به قدري شديد است كه نياز به اقامت در محيطي ايمن و عاري از مواد و پايش 24 ساعته پزشكي دارند.

 • مدت بستري براي هر مراجع بايد به صورت فردي تعيين گردد.

 • مركز بستري توسط تيم چند رشته اي متشكل از افراد داراي دانش و تخصص در زمينه درمان اختلالات مصرف مواد شامل پزشك دوره ديده، روانپزشك، پرستار، روانشناس دوره ديده، مددكار و كاردرمان گر اداره مي شود.

 • بيماران در مركز بستري ارزيابي شده و برنامه درمان توسط پزشك با مشاركت ساير اعضاي تيم چندرشته اي درمان تدوين مي شود. مشاوره تخصصي روان پزشكي به طور معمول و مشاوره با ساير سرويس هاي تخصصي در صورت نياز انجام مي پذيرد.

 • مهارت هاي تيم چندرشته اي درمان امكان درمان مشكلات طبي و روان پزشكي همراه خفيف تا متوسط را تأمين مي كند.

 • حداكثر در سه روز اول بستري بايد بيمار به صورت جامع ارزيابي و براي او برنامه مراقبت تدوين شود. مطلوب است به نحوي برنامه ريزي شود كه مركز بستري يا مركز ارجاع دهنده پيش از بستري ارزيابي هاي خدمت گيرنده را تكميل نموده باشند.

 • مراقبت هاي پس از ترخيص بايد بخش عمده اي از برنامه مراقبت تمام بيماران باشد. مراقبت هاي پس از ترخيص بايد توسط همان مركز، يك مركز سرپايي در همان محل يا در صورت بعد مسافت توسط يك مركز سرپايي يا اقامتي نزديك به محل سكونت بيمار ارايه  گردد.

 • مداخلات درماني كه در يك مركز بستري ارائه مي شود بايد متناسب با نياز فرد بوده و مجموعه اي از مداخلات دارويي و رواني، اجتماعي را شامل گردد.

 • درمان در مراكز بستري نبايد اجباري باشد. افرادي كه وارد يك مركز درمان بستري مي شوند به صورت داوطلبانه براي درمان مراجعه مي كنند يا براساس دستور قانوني موظف به شركت در دوره درماني و تكميل آن هستند.

 • برخلاف « بخش تخصصي درمان سوء مصرف مواد » كه بايد در بيمارستان عمومی یا بیمارستان تک تخصصی اعصاب و روان راه اندازی شود، «مرکز بستری درمان سوء مصرف مواد» موجوديت مستقل دارد.

 • گروه هدف مراكز بستري درمان سوء مصرف مواد بيماراني هستند كه براي درمان اعتياد نياز به نظارت طبي در يك محيط كنترل شده دارند. اين ها ، بيماراني هستند كه به دليل شدت مشكل اعتياد، مصرف مواد چندگانه وضعيت خانوادگي، اجتماعي ناپايدار يا  مشكلات خفيف تا متوسط طبي و روانپزشكي همراه براي درمان نياز به نظارت 24 ساعته دارند.

 • در صورت وجود مشكلات طبي يا روان پزشكي شديد، درمان به بهترين نحو در يك «بخش تخصصي درمان سوء مصرف مواد» انجام پذير است.

 • برای ارتباط با کمپ ترک اعتیاد اصفهان با مشاوران ما تماس بگیرید.

صدای مشاور

جهت برقراری ارتباط با مشاور روی گزینه زیر کلیک کنید.

moshaver

ارتباط با ما

شماره تماس:
031-32244115
ساعت تماس:
9 الی 14 و 16 الی 20
 
پست الکترونیک :