مراحل درمان اعتیاد

مراحل درمان اعتیاد در هر مرکز درمانی باید به صورت علمی و کارشناسی شده انجام گردد، در غیر این‌صورت نتیجه ای که انتظار می رود، حاصل نخواهد شد. شما در این صفحه می توانید با مراحل درمان در مرکز تخصصی بستری ترک اعتیاد نگین آشنا شوید.

مراحل درمان در مرکز تخصصی بستری ترک اعتیاد نگین

به محض این که بیمار به مرکز بستری ترک اعتیاد نگین مراجعه می کند. در اولین مرحله درمان اعتیاد، یعنی پذیرش بیمار، یک مشاور روانپزشک بعد از ویزیت بیمار روش درمانی مناسب برای او را تشخیص می دهد و سپس بیمار را به بخش بستری می فرستند و بعد از آن اقداماتی که مربوط به درمان اعتیاد آن فرد است شروع می شود. این مراحل عبارتند از:

  • ویزیت های روزانه که توسط تیم پزشکی و پرستاری برای بیمار انجام می شود؛
  • انجام آزمایشات لازم برای  بیمار مورد نظر؛
  • فرد بیمار هر روزه در جلسات مشاوره فردی حاضر می شود؛
  • در صورت لزوم جلسه مشاوره های تخصصی پزشکی برای او در نظر گرفته می شود.

مراحل درمان اعتیاد در کمپ

نکته‌ی مهم و ارزشمند در مورد مرکز تخصصی ترک اعتیاد نگین این است که، بیمار و خانواده او پس از ترخیص از این مرکز هم می توانند همچنان با مشاور و پزشک  مرکز در ارتباط باشند و تا پایان مسیر خدمات و راهنمایی های لازم را دریافت می کنند تا فرد معتاد یک زندگی پاک و به دور از اعتیاد داشته باشد.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.