تیم روانشناسی

روشهای درمانی روانشناسی در مرکز تخصصی بستری و درمان اعتیاد نگین درمان هیجان مدار - روان پوشی هدف از درمان اعتیاد این است که فرد معتاد الگوهای ناخودآگاه جا افتاده در...

بسته مراقبت پس از ترخيص بايد براي پاسخ به نيازهاي مراقبت برنامه ريزي شده متناسب با خصوصيات فردي بيماران در دسترس باشد. برحسب نوع خدمات ارايه شده در دوره بستري تداوم...

ارزیابی افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد از طيف وسيعي از مشكلات روان پزشكي، جسمي و اجتماعي رنج مي برند. خدمات درمان سوءمصرف مواد اين مشكلات و نيازها را به صورت جامع...

مركز بستري درمان سوءمصرف مواد مركزي است كه در آن خدمات ارزيابي، تثبيت يا بازگيري حمايت شده توسط يك تيم باليني چندرشته اي آموزش ديده ارايه مي شود. يك مركز بستري درمان...