تیم روانشناسی

روشهای درمانی روانشناسی در مرکز تخصصی بستری و درمان اعتیاد نگین درمان هیجان مدار - روان پوشی هدف...

بسته مراقبت پس از ترخيص بايد براي پاسخ به نيازهاي مراقبت برنامه ريزي شده متناسب با خصوصيات فردي...

ارزیابی افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد از طيف وسيعي از مشكلات روان پزشكي، جسمي و اجتماعي رنج مي...

مركز بستري درمان سوءمصرف مواد مركزي است كه در آن خدمات ارزيابي، تثبيت يا بازگيري حمايت شده توسط يك...