برخورد جدی بهزیستی با تخلفات کمپ های ترک اعتیاد

رضازاده با تاکید بر تخلف برخی از کمپ ها و عدم حضور پزشک مستقر در این مراکز تصریح کرد: متاسفانه گاه گزارش شده که در برخی از کمپ های ترک اعتیاد، پزشک مستقر حضور ندارد و این نوعی تخلف به شمار آمده و سازمان بهزیستی با مواد این چنینی برخورد می کند.به گزارش افکارنیوز، مجید رضا زاده گفت: بر اساس مقررات در نظر گرفته شده، ظرفیت هر یک از کمپ های ترک اعتیاد کشور 60 نفر تعریف شده است.وی افزود: در برخی از کمپ ها با توجه به فضای بزرگ تری که دارند گاه تا 72 معتاد نیز پذیرش می شود اما پذیرش بیش از این تعداد در کمپ ها به نوعی تخلف محسوب می شود.رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با اشاره به مراحل پذیرش معتادان در کمپ ترک اعتیاد، اظهارکرد: طبق بخش نامه جدید سازمان بهزیستی کشور، مسئولان کمپ ها پیش از پذیرش افراد معتاد باید حتما در مجموعه خود پزشک حاضر داشته باشند.رضازاده ادامه داد: در تمام مراحل سم زدایی نیز باید پزشک حضور داشته و این روند با نظارت پزشک صورت گیرد.وی با تاکید بر تخلف برخی از کمپ ها و عدم حضور پزشک مستقر در این مراکز تصریح کرد: متاسفانه گاه گزارش شده که در برخی از کمپ ها، پزشک مستقر حضور ندارد و این نوعی تخلف به شمار آمده و سازمان بهزیستی با مواد این چنینی برخورد می کند.رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با تاکید بر ارائه درخواست های متعدد به سازمان بهزیستی به منظور راه اندازی مراکز بهبود و بازتوانی معتادان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 400 درخواست جدید برای راه اندازی مراکز بهبود و بازتوانی معتادان (کمپ) به سازمان بهزیستی کشور ارائه شده است و در صورتی که این مراکز از شرایط لازم برخوردار باشند، مجوز فعالیت به آنها ارائه خواهد شد.

جمع آوری اطلاعات توسط کلینک ترک اعتیاد نگین

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.